Trồng nho thân gỗ trong chậu

Trồng nho thân gỗ trong chậu, CHỌN GIỐNG CÂY NHO THÂN GỖ

Chọn cây nhỏ có chiều cao từ 1m trở lên

Để có được những cây nho thân gỗ tốt và không bị sâu bệnh, không còi cọc khi nhỏ thì bạn nên chon những cây có chiều cao từ 1m, có ít nhất 5 tháng tuổi trở lên thì bạn mới nên mua về trồng và chăm sóc.

Trồng nho thân gỗ trong chậu

Trồng nho thân gỗ trong chậu

Trồng nho thân gỗ trong chậu

Để có được những cây nho thân gỗ tốt và không bị sâu bệnh, không còi cọc khi nhỏ thì bạn nên chon những cây có chiều cao từ 1m, có ít nhất 5 tháng tuổi trở lên thì bạn mới nên mua về trồng và chăm sóc.

THỜI VỤ VÀ MẬT ĐỘ TRỒNG CÂY NHO THÂN GỖ

Trồng nho thân gỗ trong chậu giá rẻ

Trồng nho thân gỗ trong chậu giá rẻ

Đối với cây nho thân gỗ bạn nên trồng trên những gò đất cao, tránh bị ngập nước và có thể trồng với khoảng cách từ 3m/cây, vì cây sau này sẽ phát triển rất nhanh và có tán rộng. Với cây nho thân gỗ thì bạn có thể trồng được quanh năm, cây phù hợp với điều kiện thời tiết ở nước ta hiện nay.

Có thể trồng nho thân gỗ quanh năm

Trồng nho thân gỗ trong chậu